üzleti vállalkozások Štěpán Pavlíček

székhelye: Dětochova 369, 281 29 Žiželice, 281 29 Žiželice

azonosítószám: 02602598

2014.1.29. óta szerepel a cégjegyzékben.

a www.dopravnispony.cz internetes címen található online áruházon keresztül történő értékesítésre.1. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1 A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a Štěpán Pavlíček cég (székhelye: Dětochova 369, 281 29 Žiželice, azonosító száma: 02602598, a cégjegyzékbe 2014.1.29. óta bejegyzett (a továbbiakban: "Eladó") a 89/2012. sz. törvény 1751. szakaszának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel összhangban szabályozzák a 89/2012. sz. törvény (a továbbiakban: "Eladó"), Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv") módosított változata szerint az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: "Adásvételi Szerződés") kapcsán vagy annak alapján keletkező kölcsönös jogok és kötelezettségek. Az online áruházat az Eladó a www.dopravnispony.cz címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház felület") keresztül üzemelteti.

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem alkalmazandók, ha az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az árubeszerzés során üzleti tevékenysége vagy önálló szakmája gyakorlása során jár el.

1.3 Az adásvételi szerződésben az általános szerződési feltételektől eltérő rendelkezésekről lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek az általános szerződési feltételek rendelkezéseivel szemben.

1.4 A feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés és az általános szerződési feltételek cseh nyelven készülnek. Az adásvételi megállapodás cseh nyelven is megköthető.

1.5 Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

2. FELHASZNÁLÓI FELSZÁLLÁS

2.1 A Vevő a Weboldalon történt regisztrációja alapján hozzáférhet a felhasználói felülethez. A Vevő a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: "felhasználói fiók"). A Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül az üzlet webes felületéről.

2.2 A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles minden adatot helyesen és a valóságnak megfelelően megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat frissíteni, ha azok megváltoznak. A Vevő által a felhasználói fiókban és az áruk megrendelésekor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférést egy felhasználónév és egy jelszó biztosítja. A Vevő köteles megőrizni a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát.

2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

2.5 Az Eladó törölheti a felhasználói fiókot, különösen, ha a Vevő több mint 5 éve nem használja a felhasználói fiókját, vagy ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit.

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a Felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása vagy harmadik fél hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

3. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

3.1 Az áruknak az üzlet webes felületén történő bemutatása tájékoztató jellegű, és az Eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áruk tekintetében. A Polgári Törvénykönyv 1732. § (2) bekezdésének rendelkezései nem alkalmazandók.

3.2 Az üzlet webes felülete tartalmazza az árucikkekre vonatkozó információkat, beleértve az egyes árucikkek árát és az áruk visszaküldésének költségeit, ha az árucikkek jellegüknél fogva nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és az összes kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedileg megállapított feltételek mellett adásvételi szerződést kössön.

3.3 Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat a Cseh Köztársaság területén belül szállítják ki.

3.4 Az áruk megrendeléséhez a Vevőnek ki kell töltenie a Webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következőkre vonatkozó információkat tartalmazza:

3.4.1. a megrendelt árukat (a megrendelt árukat a vevő "helyezi be" az üzlet webes felületének elektronikus kosarába),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru szállításának kívánt módjára vonatkozó részletek és

3.4.3. az áruk szállításával kapcsolatos költségekről szóló információk (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").

Egyértelműen elírás vagy számszaki hiba esetén az ár nem kötelező érvényű, és az adásvételi szerződés nem jön létre.

3.5 Mielőtt a megrendelést elküldi az Eladónak, a Vevőnek lehetővé kell tenni, hogy ellenőrizze és módosítsa a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevő azon képességét is, hogy a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibákat felismerje és kijavítsa. A Vevő a "Megrendelés" gombra kattintva küldi el a megrendelést az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.

3.6 A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (pl. írásban vagy telefonon).

3.7 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó a Vevőnek e-mailben küld a Vevő e-mail címére.

3.8 A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. Az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a Vevőnél a távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeket (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és azok nem térhetnek el az alapdíjtól.

4. AZ ÁRUK ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

4.1 Az áruk árát és az áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:
készpénzben az Eladó telephelyén (Dětochova 369, 281 29 Žlilice);
készpénzben, a Vevő által a megrendelésben megadott helyen történő átvételkor;
átutalással az Eladó mBanknál vezetett 670100-2210111568/6210 számú számlájára (a továbbiakban: "Eladó számlája");
készpénzben a GoPay fizetési rendszeren keresztül;
készpénzmentes hitelkártyával;
egy harmadik fél által nyújtott hitelen keresztül.

4.2 A Vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az Eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másképp nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áruk szállításával kapcsolatos költségeket is.

4.3 Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkének az áruk vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó rendelkezéseit.

4.4 Készpénzes fizetés vagy utánvétes fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötésétől számított 14 napon belül esedékes.

4.5 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó szimbólumával együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevőnek a vételár megfizetésére vonatkozó kötelezettsége akkor teljesül, amikor a vonatkozó összeget jóváírják az Eladó számláján.

4.6 Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) - a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elküldenék. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.

4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem kombinálhatók.

4.8 Ha az üzletmenetben szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó a hozzáadottérték-adó fizetője. Az Eladó az adóigazolást - számlát - az áru árának kiegyenlítését követően állítja ki a Vevő részére, és elektronikus formában küldi meg a Vevő elektronikus címére.

4.9 Az értékesítési nyilvántartásról szóló törvény szerint az Eladó köteles nyugtát kiállítani a Vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles a beérkezett értékesítést az adóhatóságnál online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

5. AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL VALÓ ELÁLLÁS

5.1.      A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint nem lehet elállni többek között a Vevő kívánságai szerint módosított áru szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől vagy a Vevő személyére, a romlandó áruk szállítására vonatkozó adásvételi szerződéstől, valamint az áruktól, az olyan áru szállítására irányuló szerződésből, amely a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekeveredett más áruval, olyan zárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a fogyasztó eltávolított a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, valamint olyan hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására irányuló szerződésből, ha a fogyasztó az eredeti csomagolást megrongálta.

5.2 Hacsak nem az ÁSZF 5.1. cikkében említett esetről vagy más olyan esetről van szó, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni, a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint, ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az utolsó áruszállítás átvételének napjától számít. Az adásvételi szerződéstől való elállást az előző mondatban meghatározott határidőn belül kell elküldeni az Eladónak. Az adásvételi szerződéstől való elálláshoz a vevő használhatja az eladó által rendelkezésre bocsátott mintanyomtatványt, amely a szerződési feltételek mellékletét képezi. A Vevő az adásvételi szerződéstől való elállást többek között az Eladó üzleti címére vagy a prodávajícíhoinfo@dopravnispony.cz e-mail címre küldheti el.

5.3 Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés eleve érvényét veszti. A Vevőnek az árukat az adásvételi szerződéstől való elállás átadásától számított tizennégy (14) napon belül vissza kell juttatnia az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áruknak az Eladóhoz történő visszaküldésének költségeit, még akkor is, ha az áruk jellegüknél fogva nem küldhetők vissza szokásos postai úton.

5.4 Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az Eladó köteles a Vevő által a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek az adásvételi szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon visszaadni, ahogyan az Eladó azokat a Vevőtől megkapta. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, feltéve, hogy a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkeznek további költségei. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszeget a vevőnek visszafizetni, amíg a vevő vissza nem küldi neki az árut, vagy nem bizonyítja, hogy az árut elküldte az eladónak.

5.5 Az Eladó jogosult az áruban bekövetkezett kár miatt fennálló fizetési igényt egyoldalúan beszámítani a Vevőnek a vételár visszatérítésére vonatkozó követelésébe.

5.6 Azokban az esetekben, amikor a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdése értelmében joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni, amíg a Vevő az árut át nem vette. Ebben az esetben az Eladó haladéktalanul visszafizeti a vételárat a Vevőnek, készpénzben, a Vevő által megjelölt számlára.

5.7 Ha a Vevőnek az áruval együtt ajándékot is adnak, az ajándékozási szerződés az Eladó és a Vevő között azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a Vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az Eladónak visszaszolgáltatni.

6. AZ ÁRUK SZÁLLÍTÁSA ÉS KISZÁLLÍTÁSA

6.1 Abban az esetben, ha a Vevő külön kérésére a szállítás módjáról állapodnak meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ilyen szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

6.2 Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

6.3 Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az áru ismételt szállításával kapcsolatos költségeket vagy az eltérő szállítási móddal kapcsolatos költségeket.

6.4 Az áru fuvarozótól történő átvételekor a Vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén haladéktalanul értesíteni a fuvarozót. Amennyiben a csomagolás sérültnek bizonyul, ami a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a Vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

6.5 A felek egyéb jogait és kötelezettségeit az áruszállítással kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja.

7. A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

7.1. A felek hibás teljesítéssel kapcsolatos jogaira és kötelezettségeire a vonatkozó általános érvényű jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. §-ai, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény) rendelkezései az irányadók.

7.2 Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a Vevő az áru átvételének időpontjában:

7.2.1. az áru rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt jellemzőkkel,

7.2.2. az áru alkalmas arra a célra, amelyre az eladó szerint használni kell, vagy amelyre az ilyen típusú árukat általában használják,

7.2.3. az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintadarabnak, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy mintadarab alapján határozták meg,

7.2.4. az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak; és

7.2.5. az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek.

7.3. Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hiba miatt, amelyre az alacsonyabb árat állapították meg, az áruk szokásos használatból eredő elhasználódása miatt, használt áruk esetében olyan hiba miatt, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru rendelkezett, amikor a vevő átvette, vagy ha az az áru jellegéből adódik.

7.4 Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül jelentkezik, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt. A vevő jogosult a fogyasztási cikkekben előforduló hiba esetén az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül reklamációs jogot érvényesíteni.

7.5 A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó azon üzleti címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, vagy az Eladó székhelyén vagy telephelyén.

7.6 A felek egyéb, az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja.

8. A FELEK EGYÉB JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

8.1 A Vevő az Áruk tulajdonjogát az Áruk teljes vételárának kifizetésével szerzi meg.

8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdésének e) pontja szerinti magatartási kódexek.

8.3 Az Eladó a fogyasztói panaszokat a info@dopravnispony.cz elektronikus címen keresztül kezeli Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi.

8.4 Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság illetékes, székhelye: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, azonosítószám: 000 20 869, internetes cím: https://adr.coi.cz/cs. Az adásvételi szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság illetékes. Az eladó és a vevő közötti, az adásvételi szerződésből eredő viták rendezésére a https://ec.europa.eu/consumers/odr oldalon található online vitarendezési platform használható.

8.5 A Cseh Köztársaság Európai Fogyasztói Központja (székhely: Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, internetcím: https://www.evropskyspotrebitel.cz) a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló rendelet) szerinti kapcsolattartó pont.

8.6 Az Eladó kereskedelmi engedély alapján jogosult árukat értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hatóság végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

8.7 A Vevő ezúton vállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a Polgári Törvénykönyv 1765. szakaszának (2) bekezdése értelmében.

9. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

9.1 Az Eladó kezeli a Vevő személyes adatait. Az ilyen feldolgozásról további információk a következő címen találhatók: https://www.dopravnispony.cz/osobni-udaje-informacni-povinnost.

9.2 Amennyiben az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó.

9.3 Azáltal, hogy a fogyasztó az általános szerződési feltételek e cikke szerinti jogot választja, nem fosztja meg magát a jogrend azon rendelkezései által biztosított védelemtől, amelyektől szerződéses úton nem lehet eltérni, és amelyek a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról szóló, 2008. június 17-i 593/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (Róma I.) 6. cikke (1) bekezdésének rendelkezései szerint jogválasztás hiányában egyébként alkalmazandók lennének.

9.4 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy eredménytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

9.5 Az Adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

9.6. 10.5. Az adásvételi szerződéstől való elállásra vonatkozó formanyomtatványminta az Általános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

9.7 Az Eladó elérhetőségei: szállítási cím Dětochova 369, 281 29 Žiželice, e-mail cím pošty info@dopravnispony.cz, telefonszám +420 777469372.

10. Vásárlás a Twisto oldalon keresztül

A "Twisto" fizetést a Twisto payments a.s., cégjegyzékszám: 01615165, bejegyezve a prágai Kereskedelmi Nyilvántartási Hivatal által vezetett cégjegyzékben, B részleg, 19085 betét, székhely: Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Prague 1 (a továbbiakban: "Twisto") nyújtja a teljes vételár kifizetésére vonatkozó követelésnek a Twisto részére történő, meghosszabbított futamidővel történő engedményezése alapján, a "Általános Szerződési Feltételek a "TWISTO" szolgáltatás ügyfelei számára" című dokumentumban meghatározott feltételek szerint.

A Twisto szolgáltatás igénybevételével a Vevő kijelenti, hogy cselekvőképes és 18. életévét betöltötte, valamint tudatában van annak, hogy a "Twisto" fizetési szolgáltatás kizárólag a fenti követelményeknek megfelelő személyek számára készült.

Abban az esetben, ha a Vevő az Eladó által nyújtott és a Twisto által nyújtott "Twisto" szolgáltatást veszi igénybe, a Vevő köteles a fizetést (azaz a teljes vételárat és a szállítási költséget) az áru vagy szolgáltatás elküldésétől számított 14 napon belül megfizetni.

Az adásvételi szerződés megkötésére akkor kerül sor, amikor a Vevő teljesíti a megrendelést, az Eladó elfogadja a megrendelést (e-mailben küldött írásbeli visszaigazolással) és a Vevő kifizeti a megrendelt árut vagy szolgáltatást, vagy a "Twisto" szolgáltatás igénybevételével. A Vevő tudomásul veszi, hogy a "Twisto" szolgáltatás igénybevétele esetén ez a megrendelés kötelező érvényű, és nem szolgál az áruk vagy szolgáltatások lefoglalásaként.

A Vevő elfogadja, hogy a Twisto szolgáltatásnak a Kereskedő kosarában történő kiválasztásával és a kérelem Twisto általi későbbi jóváhagyásával a Vevő elfogadja az "Általános Szerződési Feltételeket a "TWISTO" ügyfelek számára".

A vásárlással való elégedettségét e-mailes kérdőívek segítségével határozzuk meg a Vásárlói Ellenőrzött Program részeként, amelyben webáruházunk is részt vesz. Ezeket minden alkalommal elküldjük Önnek, amikor Ön nálunk vásárol, kivéve, ha Ön az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. szakaszának (3) bekezdése értelmében megtagadja a küldést. A Verified by Customers program keretében kérdőívek küldése céljából történő személyes adatok feldolgozása jogos érdekünk alapján történik, amely abból áll, hogy megállapítsuk az Ön elégedettségét a nálunk történő vásárlással kapcsolatban. A Heureka.cz portál üzemeltetőjét, a Heureka.cz adatfeldolgozót használjuk arra, hogy kérdőíveket küldjünk Önnek, kiértékeljük visszajelzéseit és elemezzük piaci helyzetünket; e célból továbbíthatjuk az Ön által vásárolt árukra vonatkozó információkat és az Ön e-mail címét. Az Ön személyes adatait nem adjuk át harmadik félnek saját céljaira, amikor e-mailes kérdőíveket küldünk. Ön bármikor tiltakozhat a Customer Verified program keretében küldött e-mailes kérdőívek ellen, ha a kérdőívet tartalmazó e-mailben található link segítségével további kérdőíveket utasít vissza. Ha tiltakozik, nem küldjük tovább a kérdőívet.


 

Žiželice-ben 22.5.2018-án


Štěpán Pavlíček